Docuten fai balance e estima que os seus clientes aforraron máis de 30 millóns de euros en 2021