Enxendra lanza bolsas para incorporar novos profesionais ao abeiro de Docuten.

Codigo Cero publica un artículo que describe el lanzamiento de las becas Enxendra-Docuten junto al IFFE Business School.