Re-acciona: Como xestionar os procesos administrativos da miña empresa en remoto, con IGAPE

Fecha
Hora

Non son poucas as empresas que se viron obrigadas teletraballar nos últimos meses debido ao carácter excepcional da situación pola que tivemos que vivir. Na maioría dos casos, as organizacións que non teletraballan tiveron que pechar.

Nesta sesión queremos explicar como xestionan as empresas que xa traballan en remoto os seus procesos administrativos, especialmente os que teñen que ver co envío e firma de documentación, e a emisión e recepción de factura.

Ponentes
Daniel Cerqueiro
CMO de Docuten